FAQ

1) Czym jest karta programu „Na codzienne zakupy”?
Karta programu „Na codzienne zakupy” jest plastikową kartą będącą nośnikiem bonu towarowego wydanego w formie elektronicznej, który umożliwia zapłatę za zakup produktów dostępnych w sklepach sieci Biedronka.

2) Ile wynosi kwota miesięcznego zasilenia karty „Na codzienne zakupy”?
Wysokość zasilenia karty „Na codzienne zakupy” wynosi 200 zł miesięcznie.

3) Do kiedy aktywna jest karta „Na codzienne zakupy”?
Karta „Na codzienne zakupy” jest aktywna do 31 grudnia 2018 r.

4) Czy mogę wymienić kartę „Na codzienne zakupy” na gotówkę?
Karta nie podlega zbyciu i nie można wymienić jej na gotówkę.

5) Czy mogę płacić kartą „Na codzienne zakupy” poza siecią sklepów Biedronka? Czy mogę wypłacać za jej pomocą gotówkę?
Karta „Na codzienne zakupy” służy wyłącznie do płatności za zakupy w sklepach sieci Biedronka – nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani nie jest kartą płatniczą. Nie można za jej pomocą wypłacać gotówki.

6) Czy są jakieś grupy produktów, za których zakup nie zapłacę przy pomocy karty „Na codzienne zakupy”?
Tak, za pomocą karty „Na codzienne zakupy” nie można płacić za zakup napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, produktów z kategorii: artykuły przemysłowe, tekstylia oraz produkty dla zwierząt.

7) Czy przy pomocy karty „Na codzienne zakupy” zapłacę za, np. środki czystości?
Tak, przy pomocy karty „Na codzienne zakupy” można płacić za produkty spożywcze, jak również środki czystości oraz środki higieny osobistej.

8) Jak mogę sprawdzić stan środków dostępnych do wykorzystania na karcie „Na codzienne zakupy”?
Saldo karty „Na codzienne zakupy” można sprawdzić w czytniku cen znajdującym się na sali sprzedaży oraz przy kasie.

9) Czy niewykorzystane w danym miesiącu środki na karcie „Na codzienne zakupy” przechodzą na kolejny miesiąc?
Tak, środki pieniężne, którymi została doładowana karta w danym miesiącu kalendarzowym obowiązywania programu „Na codzienne zakupy”, a które nie zostały wykorzystane przez posiadacza karty w danym miesiącu kalendarzowym, mogą być wykorzystane w kolejnym miesiącu kalendarzowym, ale jedynie w ramach tego samego kwartału kalendarzowego.

10) Czy muszę zarejestrować moją kartę „Na codzienne zakupy”?
Nie, karta „Na codzienne zakupy” jest kartą na okaziciela, jej posiadacz nie musi jej przed użyciem rejestrować.

11) Zgubiłem/ukradziono mi moją kartę „Na codzienne zakupy”. Gdzie mogę to zgłosić?
W przypadku zagubienia, kradzieży bądź uszkodzenia karty „Na codzienne zakupy” prosimy niezwłocznie zgłosić się do wolontariusza, od którego otrzymaliście Państwo kartę bądź do innego przedstawiciela Caritas.

12) Czy mogę dokonać zwrotu lub reklamacji produktów zakupionych za pomocą karty „Na codzienne zakupy”?
Tak, reklamacje towarów niepełnowartościowych i zwrot towarów pełnowartościowych zakupionych przy użyciu karty „Na codzienne zakup” odbywają się zgodnie z zasadami wynikających z
obowiązujących przepisów oraz Regulaminu zwrotów i reklamacji towarów zakupionych w Sklepie Biedronka dostępnego na stronie internetowej pod adresem:
http://www.biedronka.pl/pl/bulletin,id,23,title,regulamin-zwrotow- i-reklamacji- towarow-zakupionych-w-sklepie-biedronka
Zwrot pieniędzy nastąpi przez zwrot na kartę „Na codzienne zakupy”.

Pobierz regulamin karty:
Regulamin karty

Zasady programu znajdują się na stronie Caritas:
karta.caritas.pl