O Akcji

„Na codzienne zakupy” to program Caritas Polska i Fundacji Biedronki realizowany w partnerstwie z 43 Caritas diecezjalnymi. Ma na celu wymierną, całoroczną pomoc seniorom w wieku 60+ – samotnym, potrzebującym wsparcia materialnego, dotkniętym wykluczeniem socjalnym i społecznym, zamieszkującym wsie i małe miejscowości. Służy też aktywizacji społecznej seniorów umożliwiając im uczestnictwo w działaniach towarzyszących oraz zapewnia bezpośrednią pomoc wolontariuszy w codziennych zakupach.

Potrzebujący otrzymują wsparcie finansowe w wysokości 185 zł miesięcznie na karcie przedpłaconej, przez 10 miesięcy w roku. Karta służy do płatności za zakupy w sieci sklepów Biedronka, z wyłączeniem: alkoholu, papierosów, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych. Seniorzy sami decydują, na jakie produkty chcą przeznaczyć fundusze.

Uczestnikami Programu „Na codzienne zakupy” są seniorzy – podopieczni Caritas w Polsce. Rekrutację do programu prowadzą wyłącznie Caritas diecezjalne.

 

Dokumenty Programu:

Regulamin Programu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Formularz kwalifikowania uczestnika programu

Porozumienie – wolontariusz

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – wolontariusze

Zgoda na przetwarzanie danych – wolontariusz

Secured By miniOrange