Program „Na codzienne zakupy”

„Na codzienne zakupy” to program Caritas Polska w 2020 roku realizowany w partnerstwie z Fundacją „Biedronka”. Program ma na celu pomoc osobom ubogim, potrzebującym, dotkniętym wykluczeniem socjalnym i społecznym, a w szczególności pomoc najuboższym seniorom. 

Potrzebujący otrzymują wsparcie finansowe w wysokości 100 zł lub 150 zł miesięcznie na karcie przepłaconej. Karta służy do płatności za zakupy w sieci sklepów Biedronka z wyłączeniem: alkoholu, papierosów, produktów dla zwierząt, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych. Seniorzy sami decydują, na jakie produkty chcą przeznaczyć fundusze.
Celem programu jest wymierna, całoroczna pomoc finansowa dla ponad 10.000 osób starszych, samotnych, potrzebujących, zamieszkujących małe miejscowości lub wsie . Program ma również na celu aktywizacją społeczną seniorów poprzez uczestnictwo w działaniach towarzyszących oraz bezpośrednią pomoc wolontariuszy w codziennych zakupach. 

Program „Na codzienne zakupy” realizowany jest w okresie od kwietnia 2020 do stycznia 2021 roku przez Caritas Polska we współpracy z Fundacją Biedronka. Na pomoc potrzebującym w tym programie przeznaczonych jest 15 mln. złotych.

Partnerami Programu są Caritas Diecezjalne. To właśnie one, lokalne wspólnoty Caritas, rekrutują beneficjentów kart „Na codzienne zakupy” spośród swoich potrzebujących pomocy podopiecznych. 

Seniorzy dodatkowo mogą uczestniczyć w działaniach aktywizujących w parafiach, blisko miejsca zamieszkania. Działania te mają na celu minimalizowanie osamotnienia i wykluczenia społecznego kobiet i mężczyzn 60+. Część podopiecznych Caritas z pomocą wolontariuszy ma szansę na spełnienie swoich drobnych marzeń w ramach działania „Spełniamy marzenia”.

To już trzecia edycja programu „Na codzienne zakupy” realizowanego wcześniej z siecią sklepów „Biedronka”. W 2018 r. skorzystało z niego 5 300 seniorów, a w 2019 r. 6 600 potrzebujących.

 

Więcej informacji o partnerstwie Biedronki i Caritas TUTAJ

W październiku seniorzy objęci programem wzięli udział w integracyjnej wycieczce do Żelazowej Woli i pielgrzymce do Niepokalanowa