Program „Na codzienne zakupy”

„Na codzienne zakupy” – program pomocy charytatywnej dla osób ubogich, potrzebujących, dotkniętych wykluczeniem socjalnym i społecznym, a w szczególności najuboższych seniorów, którego elementem jest przekazanie karty będącej nośnikiem bonu towarowego wydanego w formie elektronicznej, który umożliwiająca zapłatę za zakupy w sieci sklepów Biedronka z wyłączeniem zakupu: wyrobów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, produktów z kategorii: produkty dla zwierząt, tekstylia oraz artykuły przemysłowe. Miesięczna wartość doładowania na karcie wynosi 150 zł.

Celem programu jest wymierna, całoroczna pomoc finansowa dla ponad 6000 osób starszych, samotnych, potrzebujących, zamieszkujących małe miejscowości lub wsie . Program ma również na celu aktywizacją społeczną seniorów poprzez uczestnictwo w działaniach towarzyszących oraz bezpośrednią pomoc wolontariuszy w codziennych zakupach.

Program „Na codzienne zakupy” realizowany jest w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku przez Caritas Polska we współpracy z Jeronimo Martins Polska S.A.

Partnerami Programu są Caritas Diecezjalne. Uczestnikami Programu są osoby zakwalifikowane przez Caritas Diecezjalne zgodnie z Zasadami Kwalifikowania Uczestników Programu.

Więcej informacji o partnerstwie Biedronki i Caritas TUTAJ

 

Ramowe Zasady Programu

Regulamin Programu

Regulamin karty

W październiku seniorzy objęci programem wzięli udział w integracyjnej wycieczce do Żelazowej Woli i pielgrzymce do Niepokalanowa