Współpraca sieci sklepów Biedronka z Caritas w Polsce

Caritas Polska to charytatywne ramię Kościoła Katolickiego w Polsce – największa i ciesząca się największym zaufaniem społecznym organizacja charytatywna w kraju, zatrudniająca 28 tys. pracowników i wspierana przez 100 tys. wolontariuszy. Caritas oferuje różne formy wsparcia: prowadzi jadłodajnie dla ubogich, wspiera dzieci ze środowisk słabszych społecznie, prowadzi instytucje opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych. Caritas składa się z 44 autonomicznych jednostek.

Biedronka jest największą siecią sklepów spożywczych w Polsce, posiadającą ponad 2800 sklepów w ponad 1000 miejscowości i zatrudniającą 65 tys. osób.
Z uwagi na skalę działania, zasoby, możliwości realizacyjne i zasięg geograficzny, obie organizacje są dla siebie naturalnymi partnerami, którzy łącząc siły mogą przyczyniać się do pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Jerónimo Martins Polska współpracuje z Caritas od 2006 r. Realizuje szereg programów społecznych i działań pomocowych, których beneficjentami są podopieczni Caritas w całej Polsce; osoby wykluczone społecznie, samotne, ubogie, potrzebujące wsparcia zarówno w zakresie codziennej egzystencji jak i w zakresie edukacji.

Współpraca JMP i Caritas dotyczy zarówno codziennej pomocy, w ramach której przekazywane są produkty spożywcze oraz produkty chemii gospodarczej, a także środki pieniężne czy usługi, kierowane do osób potrzebujących, w celu minimalizacji wykluczenia oraz poniesienia standardu ich życia.

Wspólne działania rozpoczęły się od wsparcia podopiecznych Caritas za pomocą produktów pozyskanych ze zbiórek żywności realizowanych kilka razy w roku w sklepach sieci Biedronka oraz poprzez pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecka – „Codziennie bądźmy razem”, które przygotowywane są w kilkudziesięciu diecezjach w kraju. Wspólne akcje zbierania przyborów szkolnych, organizacja kolonii letnich dla dzieci, Mikołajek czy Międzynarodowego Dnia Chorego, ustanowionego przez Papieża Jana Pawła II dopełniły zakres współpracy.
Od 2017 r. Caritas Polska realizuje program „Spiżarnia Caritas”, którego Biedronka jest głównym partnerem. Program łączy cele ograniczenia marnowania żywności oraz pomocy potrzebującym. W ramach programu niesprzedana, lecz wciąż zdatna do spożycia żywność odbierana jest bezpośrednio ze sklepów i przekazywana do jadłodajni, domów samotnej matki czy dziennego pobytu podopiecznych Caritas do przygotowywania posiłków oraz na paczki dla potrzebujących.

W celu wsparcia infrastruktury transportowej programu zrealizowano dedykowane akcje, m in. całkowity przychód Biedronki ze sprzedaży maskotek w ramach akcji „Gang Świeżaków II” w dn. 1-3. września 2017 r. został przeznaczony na zakup pięciu samochodów do przewozu żywności, a kolejne dwa zostały zakupione przez naszą firmę i przekazane Caritas Polska.

Program i karta „Na codzienne zakupy”
Od 1 marca Caritas przy współpracy z Jerónimo Martins Polska rozpoczęła nowy program społeczny. Jego głównym elementem jest karta „Na codzienne zakupy”, która służy do płacenia za zakupy w sklepach sieci Biedronka. Posiadaczami karty są osoby potrzebujące, głównie seniorzy, wybrani do udziału w programie przez Caritas.