Program „Na codzienne zakupy”

„Na codzienne zakupy” to program Caritas Polska, w 2021 roku realizowany w partnerstwie z Fundacją Biedronki oraz 45 Caritas diecezjalnymi. Ma na celu wymierną, całoroczną pomoc seniorom w wieku 60+ – samotnym, potrzebującym wsparcia materialnego, dotkniętym wykluczeniem socjalnym i społecznym, zamieszkującym wsie i małe miejscowości. Służy też aktywizacji społecznej seniorów umożliwiając im uczestnictwo w działaniach towarzyszących oraz zapewnia bezpośrednią pomoc wolontariuszy w codziennych zakupach.

Potrzebujący otrzymują wsparcie finansowe w wysokości 150 zł miesięcznie na karcie przedpłaconej. Karta służy do płatności za zakupy w sieci sklepów Biedronka, z wyłączeniem: alkoholu, papierosów, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych. Seniorzy sami decydują, na jakie produkty chcą przeznaczyć fundusze.

Program „Na codzienne zakupy” jest realizowany od kwietnia 2021 do końca stycznia 2022 roku. Na pomoc potrzebującym Fundacja Biedronki przekazała w tym programie 14,5 mln złotych. Całorocznym wsparciem jest objętych 10 tys. osób.

Partnerami Programu są Caritas diecezjalne. To właśnie one, lokalne wspólnoty Caritas, z pomocą pracowników i wolontariuszy Caritas rekrutują beneficjentów kart „Na codzienne zakupy” spośród swoich potrzebujących pomocy podopiecznych.

Na ile pozwalają pandemiczne okoliczności, seniorzy mogą także uczestniczyć w działaniach aktywizujących w parafiach, blisko miejsca zamieszkania. Działania te mają na celu minimalizowanie osamotnienia i wykluczenia społecznego kobiet i mężczyzn 60+. Wielu seniorów uczy się korzystać z nowych technologii, by uczestniczyć w spotkaniach on-line.

Każdego roku w realizacji programu uczestniczą wolontariusze Caritas. W obecnej edycji programu będzie ich ponad 3 tys. Wielu z nich to sąsiedzi seniorów, członkowie Parafialnych Zespołów Caritas oraz pracownicy Caritas. Wyszukują osoby najpilniej potrzebujące wsparcia, załatwiają formalności, pomagają seniorom w robieniu zakupów a czasem także w codziennych czynnościach. Każdy z wolontariuszy ma pod opieką maksymalnie 3 seniorów z programu „Na codzienne zakupy”. To pozwala na systematyczny, bezpośredni, indywidualny kontakt z każdym seniorem.

To już czwarta edycja programu „Na codzienne zakupy” realizowanego wcześniej z siecią sklepów Biedronka. W 2018 r. skorzystało z niego 5 300 seniorów, w 2019 r. 6 600 potrzebujących a w 2020 r. 10 000 beneficjentów.

Film informacyjny dla seniorów:

Film informacyjny dla wolontariuszy:

Koperta życia:

Secured By miniOrange